|index|info|historia|fotografie|teksty|artykuły|dźwięki|gadżety|koncerty|odnośniki|

Zdjęcia zrobione przeze mnie:
Na festiwalu "Blues nad Piławą" w Nowej Szwecji dn. 17.07.1992r.

Na koncercie w Warszawie dn. 27.02.1993r.

Zdjęcia wykonane przez Bogdana Wierzchowskiego podczas występów Dżemu w Brodnicy.
 

Zdjęcie od Sławka Wierzcholskiego. Garderoba klubu "Od Nowa" w Toruniu przed występem Dżemu na festiwalu "Toruń Blues Meeting".

Zdjęcia z kolekcji Rafała Tomasika

A tu jest wszystko co zdobyłem :) zdjęcia z gazet, książek, płyt...

|index|info|historia|fotografie|teksty|artykuły|dźwięki|gadżety|koncerty|odnośniki|